Global Manufacturing Festival 2018


Dato og tid

Torsdag d. 12. april 2018 kl. 09:00 til 21:30

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 6. april 2018 kl. 12:00

Sted

DAMRC
Sandagervej 10
7400 Herning
Denmark

Arrangør

Business Region MidtVest
Mikkel Meldgaard
+45 9359 4513
mikkel.meldgaard@br-mv.dk

-----------  English description in the bottom  -----------

Formål og målgruppe
Festivalen vil give indsigt i fremtidens produktionsindustri fra både et teknologisk og forretningsmæssigt perspektiv, og er således primært henvendt strategiske og tekniske beslutningstagere i produktionsvirksomheder.   

Program

8:30 Registrering og morgenkaffe    
9:00 Velkomst og rundvisning på teknologicentret DAMRC
v. Direktør, Klaus Bonde Ørskov, DAMRC
 
  Fra trial-and-error til forudseende maskinbearbejdning
v. Ass. Prof. Ramin Aghababaei, AU Engineering
  At bygge metalprodukter med 3D print robotter
v. Medstifter, Gijs van den Velden, MX3D
  -
Kaffepause
-
 
  At sænke time-to-market for smarte produkter ved modularisering
v. Prof. Peter Gorm Larsen, AU Engineering
 
  Industriel Internet of Things - Cool, men hvad kan vi med det?
v. Lektor Mirko Presser, AU Btech
12:15 -
Frokost
-  
 
12:45 Bustransit til AU Herning (Btech)     
        At skabe syngergi mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv
v. Institutleder, Prof. Anders Frederiksen, AU Btech    
 
Disruption - Verden forandrer sig, er du klar til at forandre dig med?
v. Professor, Rene Rohrbeck, AU Btech 
Valg af spor 
Spor 1:
Find inspiration fra TBMI Challenge
  Spor 2: 
Kom på virksomhedsbesøg
Hør fra virksomheder og masterstuderende om hvorledes de over et intensivt forløb på tre dage har samarbejdet om teknologisk og forretningsmæssig udvikling af virksomheders udfordring- Udfordringerne er bl.a. indenfor sensorer, robotter og Virtual/augmented reality
  Besøg hos MultiCut i Vildbjerg, som bl.a. har indviet deres nye produktionsanlæg     
       
17:15 Reception på AU Herning (Btech) med deltagelse af TBMI deltagerne
18:00 Fælles gåtur til kunstmuseet HEART 
18:30 Middag og networking på HEART
  Industri 4.0 i en værdibaseret økonomi - nogle cases fra Tyskland
v. Dr.rer. nat. Markus Eisenhauer, Fraunhofer Institute for Applied Informationtechnology (FIT)
  Hvordan kan jeg komme videre med digitalisering af min virksomhed?
21:30 Tak for i aften - Bus transit tilbage til DAMRC


Programmet vil løbende blive opdateret her på siden. 

Om festivalen
Business Region MidtVest har i samarbejde med Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC) og de lokale erhvervsråd udviklet Danmarks svar på Global Manufacturing Festival.

             

              
        ______________________________________________________________

Welcome to Global Manufacturing Festival 2018

Purpose and who is it for?
This festival will provide insights into the future of manufacturing from a technological and businesswise perspective. Therefor the festival is targeted strategic and technical decisionmakers within production companies.

The program will have a mix of keynotes, companyvisits and workshop alike settings.

Program

8:30 Registration and coffee  
9:00 Welcome and Tour de DAMRC
by CEO Klaus Bonde Ørskov, DAMRC
  From trial-and error to computational predictive machining
by Ass. Professor Ramin Aghababaei, AU Engineering
  Building metalproducts with 3D printing robots
by Co-Founder Gijs van den Velden, MX3D
  -
Coffee break
-
 
  Model-based Development of Cyber-Physical Systems will Disrupt time-to-market for Smart Products
by Professor Peter Gorm Larsen, AU Engineering
 
  Industrial Internet of Things - Cool, but what to do with it?
by Lektor Mirko Presser, AU Btech
12:15 -
Lunch
-
         
12:45 Bustransit to AU Herning (Btech)     
  Creating syngergies and mutual relevance within education, research and business
by Head of Institute, Professor Anders Frederiksen, AU Btech 
 
  Disruption - The world is changing, are you ready to change with it?
by Professor, Rene Rohrbeck, AU Btech
  Choosing your afternoon track:  
  Track 1   Track 2
  Inspiration from company challenges - TBMI   Company visit
  Hear how master students have worked closely with companies for a three day intens business- and technological challenge. The company challenges are within the following areas: IoT, Virtual/augmented reality, Robotics and more     Visit the new production facility at MultiCut. MultiCut is a leading supplier of metalparts for several industries e.g. flight industry.


         
17:15 Reception at AU Herning (Btech)  
18:00 A walk to the contemporary art museum HEART 
18:30 Dinner & networking at HEART Museum
 
Industry 4.0 in a value driven Economy -
Some Experiences from Fraunhofer
v. Dr.rer. nat. Markus Eisenhauer, Fraunhofer Institute for Applied Informationtechnology (FIT)
  How do I move on with digitizing my production?
21:30 Bustransit back to DAMRC


Program will be updated on this page.

The founding partners of the Global Manufacturing Festival 
               
             
        

Find vej til arrangementet

Deltagerliste

Navn Firma/Organisation
Allan T. Jensen Carl C. A/S
Anders Brandt-Clausen Biomar A/S
Anders Frederiksen AU - Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
Bruno Christensen Nel Hydrogen A/S
Carsten Lenz Pedersen Biomar A/S
Flemming M. Sørensen Erhvervsrådet Herning & Ikast/Brande
Gijs van der Velden MX3D
Jeppe Torp Kristensen Biomar A/S
Jesper Dyring Nielsen Nel Hydrogen A/S
Kasper Søndergaard Business Region MidtVest
Klaus Bonde Ørskov DAMRC
Lene Nielsen DAMRC
Mikkel Meldgaard Business Region MidtVest
Mirko Presser AU btech - Centre for Business Development
Peter Pallishøj Global Castings A/S
Rene Prammann Jørgensen Biomar A/S
Susanne Nors Business Region MidtVest

Kontaktinformationer til arrangør

Business Region MidtVest
Mikkel Meldgaard
+45 9359 4513
mikkel.meldgaard@br-mv.dk