Global Manufacturing Festival 2018


Dato og tid

Torsdag d. 12. april 2018 kl. 09:00 til 21:30

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 8. april 2018 kl. 23:55

Sted

DAMRC
Sandagervej 10
7400 Herning
Denmark

Arrangør

Business Region MidtVest
Mikkel Meldgaard
+45 9359 4513
mikkel.meldgaard@br-mv.dk

-----------  English description in the bottom  -----------

Formål og målgruppe
Festivalen vil give indsigt i fremtidens produktionsindustri fra både et teknologisk og forretningsmæssigt perspektiv, og er således primært henvendt strategiske og tekniske beslutningstagere i produktionsvirksomheder.   

Program

8:30 Registrering og morgenkaffe    
9:00 Velkomst og indlæg om teknologicentret DAMRC
v. Direktør, Klaus Bonde Ørskov, DAMRC
 
9:30 Fra trial-and-error til forudseende maskinbearbejdning
v. Ass. Professor, Ramin Aghababaei, AU ENG
10:05 At bygge metalprodukter med 3D print robotter
v. Medstifter, Gijs van den Velden, MX3D
10:40 -
Kaffepause
-
 
10:50 At sænke time-to-market for smarte produkter ved modellering
v. Professor, Peter Gorm Larsen, AU ENG
 
11:25 Industriel Internet of Things - Cool, men hvad kan vi med det?
v. Ass. Professor, Mirko Presser, AU BTECH
12:00 -
Frokost
-  
 
12:45 Bustransit til AU Herning (BTECH)     
13:15 At skabe synergi mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv
v. Institutleder, Professor Anders Frederiksen, AU BTECH
 
13:30 Hvorfor vi fejler i at omfavne forretningsmulighederne som services skaber for produktionsvirksomheder. 
v. Professor, Rene Rohrbeck, AU BSS
14:10 Valg af spor    
  Spor 1:
Find inspiration fra TBMI Challenge
  Spor 2: 
Kom på virksomhedsbesøg
  Hør fra virksomheder og masterstuderende om hvorledes de over et intensivt forløb på tre dage har samarbejdet om teknologisk og forretningsmæssig udvikling af virksomheders udfordring- Udfordringerne er bl.a. indenfor sensorer, robotter og virtual reality
  Besøg hos MultiCut i Vildbjerg, som bl.a. vil fortælle om deres nye produktionsanlæg       
         
17:00 Kåring af TBMI Challenge vindere og reception på AU BTECH
18:00 Fælles gåtur til kunstmuseet HEART 
18:30 Middag og networking på HEART
19:00 Industri 4.0 - Trends og udfordringer
v. Dr.rer. nat. Markus Eisenhauer, Fraunhofer Institute for Applied Informationtechnology (FIT)
20:30 Hvordan kan jeg komme videre med digitalisering af min virksomhed?
Salgsingeniør Leo Ravn-Nielsen, DAMRC og facilitator for Udviklingsprogrammet Industri 4.0
21:30 Tak for i aften - Bus transit tilbage til DAMRC


Programmet er gratis for de første 200 deltagende (early-bird).

Programmet vil løbende blive opdateret her på siden. 

Om festivalen
Festivallen er en del af udviklingsprogrammet Industri 4.0, og er udarbejdet af Business Region MidtVest, DAMRC, Aarhus Universitet og de lokale erhvervsråd.

             
            
        

        

______________________________________________________________

Welcome to Global Manufacturing Festival 2018

Purpose and who is it for?
This festival will provide insights into the future of manufacturing from a technological and businesswise perspective. Therefor the festival is targeted strategic and technical decisionmakers within production companies.

The program will have a mix of keynotes, companyvisits and workshop alike settings.

Program

8:30 Registration and coffee  
9:00 Welcome and Tour de DAMRC
by CEO Klaus Bonde Ørskov, DAMRC
9:30 From trial-and error to computational predictive machining
by Ass. Professor Ramin Aghababaei, AU ENG
10:05 Building metalproducts with 3D printing robots
by Co-Founder Gijs van den Velden, MX3D
10:40 -
Coffee break
-
 
10:50  Model-based Development of Cyber-Physical Systems will Disrupt time-to-market for Smart Products
by Professor Peter Gorm Larsen, AU ENG
 
11:25  Industrial Internet of Things - Cool, but what to do with it?
by Ass. Professor, Mirko Presser, AU BTECH
12:00 -
Lunch
-
         
12:45 Bustransit to AU Herning (BTECH)     
 13:15 Creating syngergies and mutual relevance within education, research and business
by Head of Institute, Professor Anders Frederiksen, AU BTECH
 
 13:30

Why we fail to embrace the opportunities arising from Servitization: And why this might be fatal for many firms
by Professor, Rene Rohrbeck, AU BSS

 14:10 Choosing your afternoon track:  
  Track 1   Track 2
  Inspiration from company challenges - TBMI   Company visit
  Hear how master students have worked closely with companies for a three day intens business- and technological challenge. The company challenges are within the following areas: IoT, virtual reality, robotics and more     Visit the new production facility at MultiCut. MultiCut is a leading supplier of metalparts for several industries e.g. flight industry.


         
17:00 Celebration of TBMI Challenge winners and reception at AU BTECH  
18:00 A walk to the contemporary art museum HEART 
18:30 Dinner & networking at HEART Museum
19:00
Industry 4.0 - Trends and Challenges
v. Dr.rer. nat. Markus Eisenhauer, Fraunhofer Institute for Applied Informationtechnology (FIT)
20:30 How do I move on with digitizing my production?
Sales engineer, Leo Ravn-Nielsen, DAMRC and facilitator for the R&D Programme Industry 4.0
21:30 Bustransit back to DAMRC


The program will be free of charge for the first 200 participants (early-bird).
Program will be updated on this page.

The founding partners of the Global Manufacturing Festival 
               
           
        

        

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Business Region MidtVest
Mikkel Meldgaard
+45 9359 4513
mikkel.meldgaard@br-mv.dk